Privacyverklaring

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer u bij ons een abonnement afsluit, onze website gebruikt of wanneer u zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt. In deze privacyverklaring staat waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 • Alleen gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst (die tot stand is gekomen door het afsluiten van een abonnement bij Monumentenwacht Noord- Brabant), om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als u voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw specifieke schriftelijke toestemming aan ons geeft;
 • Niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten (zie punt 6);
 • Zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen via info@mwnb.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten van Monumentenwacht Noord-Brabant en onze website. Monumentenwacht Noord-Brabant is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen die op onze website worden genoemd.

 1. Gebruik persoonsgegevens 
  Wanneer u een abonnement bij ons afsluit en/of indien u ons verzoekt om toezending van onze nieuwsbrief of andere informatie, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze overeenkomst met u te kunnen uitvoeren of u van informatie te voorzien. Monumentenwacht Noord-Brabant zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien er sprake is van een (wettelijke) bewaarplicht dan zullen wij deze termijn volgen. 
 2. Communicatie 
  Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt, worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken te verwerken. 
 3. Gebruik van onze website 
  Websitebezoek; Wanneer u onze website bezoekt, worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruik en wij herleiden deze gegevens niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard. 
  Formulieren 
  Indien u via onze website informatie aanvraagt, een abonnement afsluit of indien u solliciteert op vacatures, vragen wij naar uw naam, adres en enkele persoonsgegevens. U verstrekt deze gegevens op eigen initiatief. Deze gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie. Verkregen gegevens worden door ons in geen geval aan derden verhuurd of verkocht. Monumentenwacht Noord-Brabant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Indien er sprake is van een (wettelijke) bewaarplicht dan zullen wij deze termijn volgen. 
  Cookies 
  Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Lees hier meer over cookies en de bijbehorende regelgeving op. Onze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. 
 4. Beveiliging 
  Monumentenwacht Noord-Brabant heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en op de beveiligde server van Monumentenwacht Noord-Brabant verwerkt en opgeslagen. De persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines. Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze werkzaamheden en activiteiten. 
 5. Inzien, aanpassen of verwijderen persoonsgegevens 
  U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassing zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek sturen naar: info@mwnb.nl.
 6. Derden 
  Indien wij voor de uitvoering van onze werkzaamheden gebruik maken van diensten van derden en deze daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om er voor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkoopt Monumentenwacht Noord-Brabant uw persoonsgegevens aan derden. 
  Uitzonderingen 
  Als uitzondering op voorgaande kan Monumentenwacht Noord-Brabant op grond van wetgeving verplicht worden persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan derden. 
 7. Veranderingen 
  Deze privacyverklaring is afgestemd op het afsluiten van een abonnement bij Monumentenwacht Noord-Brabant en het gebruik van en de mogelijkheden van onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 
 8. Contactgegevens 
  Vragen over het privacybeleid kunnen gesteld worden per e-mail via info@mwnb.nl.

Vond u deze pagina nuttig?

Niet gevonden wat u zocht, mist er informatie of gaat er iets mis op deze pagina? Laat het ons weten! Voor vragen kunt u direct contact met ons opnemen.

Let op: vul geen persoonlijke informatie in.