Subsidies en financiering

SVG
Subsidies en financiering

Het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen vraagt om een investering. Deze investering kan met eigen geld of met een lening gedaan worden. Ook kan gebruikgemaakt worden van diverse subsidies voor een bijdrage in de kosten van de verduurzamingsmaatregelen. Er zijn veel mogelijkheden!

Als onafhankelijke partij tonen we hieronder meerdere websites van andere partijen over subsidies en financiering.

Tag

Brabant woont slim, subsidies

Zet in favorieten
Handige tool op de website Brabant woont slim, om snel zelf te zoeken naar financierings- en subsidiemogelijkheden.
Ga naar

De Energiesubsidiewijzer

Zet in favorieten
Met de Energiesubsidiewijzer van Verbeter je huis kun je checken of je subsidie of een lening kunt krijgen voor het verbeteren van je huis.
Ga naar

Energieloket Hart van Brabant, subsidies

Zet in favorieten
Handige tool op de website Energieloket Hart van Brabant, om snel zelf te zoeken naar financierings- en subsidiemogelijkheden.
Ga naar

Het Nationaal Restauratiefonds

Zet in favorieten
Het Nationaal Restauratiefonds zet zich al ruim 30 jaar in voor het in stand houden van onze monumenten. Het Restauratiefonds ondersteunt iedereen die een monument wil verduurzamen, onderhouden, restaureren, aankopen of herbestemmen. Onafhankelijk en zonder winstoogmerk en werkt samen met verschillende DuMo-adviseurs.
Ga naar

Keukentafelgesprek verduurzaming

Zet in favorieten
Monumentenwacht Noord-Brabant biedt het ‘Keukentafelgesprek’ aan. Het is een goed startpunt om met energiebesparende en comfortverhogende maatregelen aan de slag te gaan. Het Restauratiefonds vergoedt de helft van de kosten van het advies.
Ga naar

Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Zet in favorieten
Vanaf 2021 kunnen kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren voor het verduurzamen van hun gebouwen terecht bij het ontzorgingsprogramma binnen hun provincie. Via dit programma kunnen eigenaren van maatschappelijk vastgoed gebruik maken van advies en ondersteuning op maat.
Ga naar

Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten

Zet in favorieten
Eigenaren van rijksmonumenten kunnen via het Ontzorging Programma Verduurzaming Monumenten advies en begeleiding aanvragen bij de verduurzaming van hun monument. De door u gekozen DuMo adviseur geeft u binnen dit programma een korting van 50% – 100% op de factuur.
Ga naar

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: SEEH

Zet in favorieten
Subsidiemogelijkheden, waaronder ISDE, DUMAVA, SDE++, EIA en anderen.
Ga naar

Subsidie instandhouding monumenten

Zet in favorieten
Ieder jaar kunt u van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.
Ga naar

Veelgestelde vragen

Tag

Vond u deze pagina nuttig?

Niet gevonden wat u zocht, mist er informatie of gaat er iets mis op deze pagina? Laat het ons weten! Voor vragen kunt u direct contact met ons opnemen.

Let op: vul geen persoonlijke informatie in.